• Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g


Jedná se o generátor dýmu pro profesionální uživatele. Dýmovnice je určená pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců v uzavřených prázdných prostorách.  Je účinná proti všem druhům létajícího a lezoucího hmyzu včetně skladištních škůdců (mouchy, komáři, vosy, sršně, blechy, štěnice, mravenci, švábi, potemníci, pilousi, housenky zavíječů, moli aj.). 

Dýmovnice je účinná na všechna jejich pohybová stádia včetně larev.


Účinná látka: cypermethrin, piperonylbutoxid


Mechanismus účinku:

Jedná se o účinek dotykový, požerový a fumigační. Účinná látka působí na hmyz dráždivě, vypudí ho z úkrytů a nutí i skrytě žijící jedince ke kontaktu s dýmem. Přípravek vypouští velmi hustý dým, na jehož mikročásticích je velice jemně rozptýlená účinná látka s přídavkem synergizátoru, který zefektivňuje a urychluje účinek přípravku. Výsledkem je rychlý, ochromující účinek při hubení hmyzu. 


Přípravek je účinný na:

Šváby, moucha domácí, blechy, štěnice, cvrček domácí, mravenci (Lasius emarginatus, Lasius niger, Monomorium pharaonis), dřevokaz, dospělý komár, klíšťata, brouk zavíječů apod.


Použití:

Používá se v uzavřených prostorách pro hubení obtížného hmyzu a skladištních škůdců v místech těžko dostupných pro konvenční aplikaci postřikem. Před aplikací musí být asanovaný prostor předem mechanicky vyčištěn a uklizen. Celý asanovaný objekt se musí neprodyšně uzavřít, včetně oken a dveří. Do ošetřeného prostoru lze vstoupit až za 24 hodin po aplikaci a důkladném vyvětrání. 

Asanovat lze také transportní kontejnery, železniční vagóny, sila, sýpky před naskladněním obilnin. Ošetřit lze prostor v objemu 500 až 1000 m3 (létající hmyz 1 dýmovnice na 1 000 m3, lezoucí hmyz a skladištní škůdci 1 dýmovnice na 250-500 m3 ).


CYTROL SUPER SG je velmi účinný a rychle působící širokospektrální insekticid, který usmrcuje hmyz jako dotykový a požerový jed a který má také vynikající fumigační vlastnosti. 


Přípravek má velmi široké uplatnění, a to jak v domácnostech, tak i k dezinsekci potravinářských provozů (pekárny, mlýny, mlékárny, pivovary, jatky), restaurací, nemocnic, prázdných skladů, technických prostor (sklepy, garáže), dále se pak používá proti obtížnému hmyzu na skládkách, v okolí popelnic, na likvidaci mravenčích a vosích hnízd apod. 


Klasifikace nebezpečnosti


H228 Hořlavá tuhá látka.


H335Může způsobit podráždění dýchacích cest.


H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.


H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.


EUH 210 Na vyžádání je k dispozici bezpečnostní list.


EUH 401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní prostředí.


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.


P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.


P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným plamenem a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.


P261 Zamezte vdechování dýmu.


P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte. P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.


P305 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.


P342 Při dýchacích potížích: přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.


P312 Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.


P370 V případě požáru: malé požáry lze hasit pěnou CO2, v případ nebezpečí z prodlení vodou, halogenovým přístrojem. Na větší požáry použijte pěnu nebo vodní mlhu.


P405 Skladujte uzamčené.


P501Odstraňte obal v souladu se zákonem.


Balení: plechovka v papírové krabičce, 120 g


Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Antispam

Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g

  • Výrobci PelGar
  • Kód výrobku: Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g
  • Dostupnost: Na skladě
  • 169 Kč

  • Cena bez DPH: 140 Kč

Podobné výrobky

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 5g

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 5g

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích.Obsahuje účinnou látku Imidaclopr..

149 Kč Cena bez DPH: 123 Kč

AgroBio Atak Somi prášek proti štěnicím a švábům 200 g

AgroBio Atak Somi prášek proti štěnicím a švábům 200 g

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kanceláří..

129 Kč Cena bez DPH: 107 Kč

Cytrol Forte 2x10 g - prášek pro hubení hmyzu

Cytrol Forte 2x10 g - prášek pro hubení hmyzu

Cytrol Forte - 2 x 10 gCytrol forte se používá k  hubení obtížného hmyzu např.komáři, mouchy, v..

108 Kč Cena bez DPH: 89 Kč

AgroBio ATAK MikroCif 025 RTU 400 ml

AgroBio ATAK MikroCif 025 RTU 400 ml

Biocidní přípravek na hubení rusa domácího a dalšího lezoucího hmyzu.Účinná  látka: cyfenothrin..

175 Kč Cena bez DPH: 145 Kč

Monitorovací past na šváby a rusy 4ks s tabletou

Monitorovací past na šváby a rusy 4ks s tabletou

Monitorovací past na šváby a rusy s tabletou Lepová past s přírodním atraktantem na monitorován..

113 Kč Cena bez DPH: 93 Kč

Lepová past ATRASET na šváby, rusy a lezoucí hmyz 1ks

Lepová past ATRASET na šváby, rusy a lezoucí hmyz 1ks

Atraset je lepová past s atraktantem na šváby, rusy, cvrčky a jiný lezoucí hmyz.Použití:Atraset je l..

29 Kč Cena bez DPH: 24 Kč

Proti hmyzu Provecta - ATAK

Proti hmyzu Provecta - ATAK

Proti hmyzu Provecta - ATAKPro okamžitou likvidaci škůdců (štěnice, mol, mravenec, aj.) v interiéru...

279 Kč Cena bez DPH: 231 Kč

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 35g

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 35g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

560 Kč Cena bez DPH: 463 Kč

Imidasect Ants - nástraha proti mravencům 35g

Imidasect Ants - nástraha proti mravencům 35g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

560 Kč Cena bez DPH: 463 Kč

DELTASECT 500 ML

DELTASECT 500 ML

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

769 Kč Cena bez DPH: 636 Kč

DIPTRON FOGGER - sprejová bombička fumigator

DIPTRON FOGGER - sprejová bombička fumigator

DIPTRON FOGGER CYPERMETHRIN - sprejová bombička proti létajícímu a lezoucímu hmyzuBombička - je urče..

299 Kč Cena bez DPH: 247 Kč

DIPTRON CYPERMETHRIN EC na lezoucí a létající hmyz

DIPTRON CYPERMETHRIN EC na lezoucí a létající hmyz

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 199 Kč Cena bez DPH: 991 Kč

DIPTRON RTU CYPERMETHRIN

DIPTRON RTU CYPERMETHRIN

DIPTRON RTU CYPERMETHRINpostřik připravený k přímému použití na blechy, štěnice, šváby, rusy, moly, ..

249 Kč Cena bez DPH: 206 Kč

Amplat - koncentrát proti hmyzu

Amplat - koncentrát proti hmyzu

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 159 Kč Cena bez DPH: 958 Kč

Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole na gely 35 gVytlačovací pistole na gely k hubení škůdcůAplikační pistole DH1 pro g..

815 Kč Cena bez DPH: 674 Kč

Insekticid EFFECT MICROTECH CS postřik proti hmyzu

Insekticid EFFECT MICROTECH CS postřik proti hmyzu

Effect Microtech CSInsekticid Effect Microtech CS je koncentrát k hubení lezoucího hmyzu. Přípravek ..

369 Kč Cena bez DPH: 305 Kč

Effect Microtech CS PRO 1litr

Effect Microtech CS PRO 1litr

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

2 499 Kč Cena bez DPH: 2 065 Kč

Profesionální monitorovací past na šváby a rusy 10ks s atraktantem

Profesionální monitorovací past na šváby a rusy 10ks s atraktantem

Monitor na rusy a šváby RTU 10 ksLepová past - monitor s nízkým profilem pro velkoplošný odchyt vě..

319 Kč Cena bez DPH: 264 Kč

Somi prášek proti štěnicím a švábům 500 g

Somi prášek proti štěnicím a švábům 500 g

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kanceláří..

269 Kč Cena bez DPH: 222 Kč

Cytrol 10/4 ULV profesionální postřik proti hmyzu

Cytrol 10/4 ULV profesionální postřik proti hmyzu

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

789 Kč Cena bez DPH: 652 Kč

Cytrol Dust 1kg

Cytrol Dust 1kg

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

349 Kč Cena bez DPH: 288 Kč

Cytrol Forte 250g

Cytrol Forte 250g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

569 Kč Cena bez DPH: 470 Kč

Cimetrol SUPER 500ml

Cimetrol SUPER 500ml

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 999 Kč Cena bez DPH: 1 652 Kč


Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.