• Cimetrol SUPER 500ml

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 a 3 zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.

Cimetrol SUPER představuje novou generaci insekticidních přípravků pro hubení obtížného lezoucího a létajícího (odpočívajícího) hmyzu. 

Jedná o čtyřsložkový koncentrát tří syntetických pyrethroidů a růstového regulátoru hmyzu, který kombinuje výhody mikrokapsulí rozpuštěných v suspenzi (dlouhodobý účinek) a vodní emulze (rychlý účinek).  

Cimetrol SUPER  se používá na mouchy domácí, vosy, dospělce komárů, moly a jejich larvy, šváby, blechy, štěnice, vši, cvrčky, pavouky, rybenky, roztoče, aj. 

Přípravek je vhodný pro použití v obytných, komerčních a výrobních prostorách včetně kuchyní, hotelů, studentských kolejí, ubytoven, zdravotních zařízení, vojenských kasáren, potravinářských skladů a výroben.


Insekticid nové generace pro profesionální použití 

4 V 1:  3 účinné látky + regulátor (IGR) růstu 

Specificky formulován pro hubení štěnic a blech

Vysoce a spolehlivě účinný - okamžitý, dlouhodobý účinek s přerušením vývoje larev hmyzích škůdců

Dlouhotrvající reziduální účinek na ošetřovaném povrchu včetně dřeva, plastů, papírových tapet, koberců, zdivu, dlaždic apod.

Všestranně použitelný - obytné, komerční a výrobní prostory, zdravotnická zařízení, potravinářské sklady, výrobny aj. 


Přípravek je velmi účinný na:


Létající hmyz: moucha domácí, vosy, dospělci komárů, moli a jejich larvy

Lezoucí hmyz: švábovití, blechy, štěnice, vši, cvrček domácí, pavouci, kobercoví brouci, rybenky, roztoči, mravenci brouci a jejich larvy apod.

Specificky formulován pro hubení štěnic a blech, ale velmi spolehlivě hubí i ostatní výše uvedený hmyz.

            

Cypermethrin zajišťuje omračující a okamžitý účinek, tetramethrin dlouhodobý účinek a pyriproxyfen - růstový regulátor účinkuje několikerým způsobem:


přerušuje normální proces vývoje larev

ideální pro hubení těch druhů hmyzu, u kterých lze zasáhnout současně na jednom místě několik jeho vývojových stádií současně - vajíčka (jejich sterilizace), všechna nymfální stádia i dospělce.

zastavuje vývoj zasažených jedinců - vajíčka se nevylíhnou, nymfy se nebudou svlékat, nikdy nedokončí svůj vývoj na dospělce a brzy uhynou

má smrtící účinek v okamžiku, kdy se přeměňuje jedno larvální stádium v druhé nebo když se mění larva na dospělý hmyz


Dávkování:

25-50 ml na 5 litrů vody a 100 m2 plochy


Štěnice: Aplikovat na výskyty a hnízda i na ostatní místa na rámech postelí a čelech. Zvláštní pozornost věnovat trhlinám, škvírám a mezerám všude poblíž míst spaní. Ošetřete splývající potahy na stěnách, nábytek, okolí rámů, dveří, koberce apod.


Švábi a rybenky: Aplikuje se na místa, kde byl hmyz nalezen. Nutno ošetřit prostory okolo vodních trubek, rámů dveří, okenních rámů, chladniček, zásuvek, mezery, škvíry u stěn.


Mravenci: Ošetřit cesty v okolí dveří, oken, kde se vyskytli.


Blechy: Před použitím doporučeno důkladné vyluxování. Postřikujte koberce včetně spodních stran, polštáře a místa, kde se zdržují domácí zvířata.


Před aplikací si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 

NEPOUŽÍVAT PŘÍPRAVEK ZA PŘÍTOMNOSTI ZVÍŘAT, ZEJMÉNA KOČEK. 


Ochranná lhůta: Vstup do ošetřených prostor je povolen až po úplném zaschnutí ošetřených povrchů a důkladném odvětrání. 


Účinná látka: cypermethrin 25%, tetramethrin 10% piperonylbutoxid 20%,  pyriproxyfen 1%   

    


Nebezpečnost přípravku


H302 Zdraví škodlivý při požití.


H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.


H334 Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže.


H318 Způsobuje vážné poškození očí.


H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.


H410 Vysoce toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky.


P261 Zamezte vdechování výparů.


P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.


P264 Po manipulaci důkladně umyjte ruce vodou a mýdlem.


P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte a nekuřte.


P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.


P280 Používejte ochranný oděv, ochranné brýle nebo obličejový štít, ochranné rukavice a respirátor.


P301 + P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO.


P305 + P315 + P338 + P351: PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte oční čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.


P501 Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.


Balení: plastová lahev s dávkovačem, obsah 500mlNapsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Antispam

Cimetrol SUPER 500ml

  • Výrobci PelGar
  • Kód výrobku: Cimetrol SUPER 500ml
  • Dostupnost: Na skladě
  • 1 999 Kč

  • Cena bez DPH: 1 652 Kč

Podobné výrobky

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 5g

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 5g

Speciálně vyvinutý gel pro spolehlivé hubení švábů a rusů domácích.Obsahuje účinnou látku Imidaclopr..

149 Kč Cena bez DPH: 123 Kč

AgroBio Atak Somi prášek proti štěnicím a švábům 200 g

AgroBio Atak Somi prášek proti štěnicím a švábům 200 g

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kanceláří..

129 Kč Cena bez DPH: 107 Kč

Cytrol Forte 2x10 g - prášek pro hubení hmyzu

Cytrol Forte 2x10 g - prášek pro hubení hmyzu

Cytrol Forte - 2 x 10 gCytrol forte se používá k  hubení obtížného hmyzu např.komáři, mouchy, v..

108 Kč Cena bez DPH: 89 Kč

AgroBio ATAK MikroCif 025 RTU 400 ml

AgroBio ATAK MikroCif 025 RTU 400 ml

Biocidní přípravek na hubení rusa domácího a dalšího lezoucího hmyzu.Účinná  látka: cyfenothrin..

185 Kč Cena bez DPH: 153 Kč

Monitorovací past na šváby a rusy 4ks s tabletou

Monitorovací past na šváby a rusy 4ks s tabletou

Monitorovací past na šváby a rusy s tabletou Lepová past s přírodním atraktantem na monitorován..

113 Kč Cena bez DPH: 93 Kč

Lepová past ATRASET na šváby, rusy a lezoucí hmyz 1ks

Lepová past ATRASET na šváby, rusy a lezoucí hmyz 1ks

Atraset je lepová past s atraktantem na šváby, rusy, cvrčky a jiný lezoucí hmyz.Použití:Atraset je l..

29 Kč Cena bez DPH: 24 Kč

Cimetrol Trigger postřik proti obtížnému hmyzu

Cimetrol Trigger postřik proti obtížnému hmyzu

Vysoce účinný přípravek na létající a lezoucí hmyz jako jsou štěnice, mravenci, brouci, roztoči, švá..

138 Kč Cena bez DPH: 114 Kč

Proti hmyzu Provecta - ATAK

Proti hmyzu Provecta - ATAK

Proti hmyzu Provecta - ATAKPro okamžitou likvidaci škůdců (štěnice, mol, mravenec, aj.) v interiéru...

279 Kč Cena bez DPH: 231 Kč

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 35g

Imidasect - gelová nástraha proti rusům a švábům 35g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

560 Kč Cena bez DPH: 463 Kč

Imidasect Ants - nástraha proti mravencům 35g

Imidasect Ants - nástraha proti mravencům 35g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

560 Kč Cena bez DPH: 463 Kč

DELTASECT 500 ML

DELTASECT 500 ML

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

849 Kč Cena bez DPH: 702 Kč

DIPTRON FOGGER - sprejová bombička fumigator

DIPTRON FOGGER - sprejová bombička fumigator

DIPTRON FOGGER CYPERMETHRIN - sprejová bombička proti létajícímu a lezoucímu hmyzuBombička - je urče..

299 Kč Cena bez DPH: 247 Kč

DIPTRON CYPERMETHRIN EC na lezoucí a létající hmyz

DIPTRON CYPERMETHRIN EC na lezoucí a létající hmyz

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 199 Kč Cena bez DPH: 991 Kč

DIPTRON RTU CYPERMETHRIN

DIPTRON RTU CYPERMETHRIN

DIPTRON RTU CYPERMETHRINpostřik připravený k přímému použití na blechy, štěnice, šváby, rusy, moly, ..

249 Kč Cena bez DPH: 206 Kč

Amplat - koncentrát proti hmyzu

Amplat - koncentrát proti hmyzu

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

1 159 Kč Cena bez DPH: 958 Kč

Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole na gely 35 g

Aplikační pistole na gely 35 gVytlačovací pistole na gely k hubení škůdcůAplikační pistole DH1 pro g..

815 Kč Cena bez DPH: 674 Kč

Insekticid EFFECT MICROTECH CS postřik proti hmyzu

Insekticid EFFECT MICROTECH CS postřik proti hmyzu

Effect Microtech CSInsekticid Effect Microtech CS je koncentrát k hubení lezoucího hmyzu. Přípravek ..

369 Kč Cena bez DPH: 305 Kč

Effect Microtech CS PRO 1litr

Effect Microtech CS PRO 1litr

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

2 499 Kč Cena bez DPH: 2 065 Kč

Profesionální monitorovací past na šváby a rusy 10ks s atraktantem

Profesionální monitorovací past na šváby a rusy 10ks s atraktantem

Monitor na rusy a šváby RTU 10 ksLepová past - monitor s nízkým profilem pro velkoplošný odchyt vě..

319 Kč Cena bez DPH: 264 Kč

Cimetrol Trigger postřik proti obtížnému hmyzu NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Cimetrol Trigger postřik proti obtížnému hmyzu NÁHRADNÍ NÁPLŇ

Vysoce účinný přípravek na létající a lezoucí hmyz jako jsou štěnice, mravenci, brouci, roztoči, švá..

128 Kč Cena bez DPH: 106 Kč

Somi prášek proti štěnicím a švábům 500 g

Somi prášek proti štěnicím a švábům 500 g

Prášek proti štěnicím, švábům a jinému lezoucímu hmyzu pro jejich hubení v domech, bytech, kanceláří..

269 Kč Cena bez DPH: 222 Kč

Cytrol 10/4 ULV profesionální postřik proti hmyzu

Cytrol 10/4 ULV profesionální postřik proti hmyzu

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

789 Kč Cena bez DPH: 652 Kč

Cytrol Dust 1kg

Cytrol Dust 1kg

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

349 Kč Cena bez DPH: 288 Kč

Cytrol Forte 250g

Cytrol Forte 250g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

569 Kč Cena bez DPH: 470 Kč

Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g

Cytrol Super SG - dýmovnice 120 g

POUZE PRO PROFESIONÁLY Z OBORU DDD - Přípravek je určen  pouze pro použití vlastníkům osvědčení..

169 Kč Cena bez DPH: 140 Kč


Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.