• INPORO Atlante K 20 100ml - draslík

INPORO Atlante K 20


Draslík pro postřik rostlin. Přípravek na přírodní bázi s vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku. 


Obsahuje:

draslík K (20 %)


Použití:

Speciální přírodní kapalné minerální hnojivo s extrémně vysokým obsahem rychle přijatelného draslíku.

Aplikujte postřikem před výskytem plísní, padlí u zeleniny, révy vinné, jahod, angreštů nebo jádrovin před výskytem strupovitosti, padlí, rzi na hrušních aj.

Zvyšuje odolnost rostlin

Vysoký obsah draslíku vede k posílení buněčných stěn

Zvyšuje odolnost vůči suchu, ale také přízemním mrazíkům

Draslík je velmi rychle přijímán rostlinou, již za 3 hodiny (kořen, stonek, list)

Zlepšuje také příjem Ca, B, Zn, Mo, K


Určený na:

- zelenina (rajčata, brambory, okurky, cukety, dýně atd.)

- jahody

- citrusy

- zahradní rostliny

- ovocné stromy (jádroviny, peckoviny)

- trávníky


Použití:

nejlépe postřikem, je však možné použít také zálivkou

Jádroviny v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x v době myšího ouška, 1x před kvetením 1x po odkvětu, 1 a více v době růstu plodů až do 3 týdnů před sklizní (podle kondice rostlin)  

Hrušeň  v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x před kvetením a 1x 2-3 týdny po odkvětu

Angrešt v dávce 1-2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 1x před květem a 2x po odkvětu

réva vinná v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít 1x před květem, a dále další postřiky po okvětu až do 3 týdnů před sklizní

Brambory v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít na začátku zapojování řádků až do 3 týdnů před sklizní

Plodová zelenina v dávce 1,5-3 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít od zakořenění na finální stanoviště po dobu jednoho měsíce, opakování 1x za 7-10 dní

Okurky a tykvovitá zelenina  v dávce 2 - 2,5 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik začít od zakořenění na finální stanoviště po dobu jednoho měsíce, opakování 1x za 7-10 dní

Jahody v dávce 2 ml / 10 l / 100 m2 doporučujeme postřik 2x před kvetením

Trávníky v dávce 1-2 ml / 10 / 100 m2 doporučujeme postřik trávníků před nebo v době výskytu houbových chorob trávníků, aj.Velmi silná je kombinace INPORO Razormin (na začátku vegetace) + INPORO Aminocat 30 (v době největšího růstu rostlin) + INPORO Atlante K20 (od fáze růstu do 3 týdnů před sklizní)


Angrešt, odolnost - postřik angreštu, drobného ovoce před nebo v době výskytu plísní, padlí, aj. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2). 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Brambor, odolnost - postřik brambor před nebo v době výskytu plísni bramborové. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2) 1,5 - 3ml / 10l vody / 100m2

Cibule, odolnost - postřik cibule před nebo v době výskytu plísni. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100 m2). 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Česnek, odolnost - postřik česneku před nebo v době výskytu plísni. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2. 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Citrusy, odolnost - postřik citrusových plodů před nebo v době výskytu plísní, padlí, aj. Možnost zálivky (60 -150ml / 100l /100m2). 1,5 - 3ml / 10l vody / 100m2

Jádroviny, odolnost - postřik jabloní nebo hrušní před nebo v době výskytu houbových chorob, plísní, padlí, strupovitosti, rzi, aj. Možnost zálivky (60-150ml / 100l /100m2). 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Jahoda, odolnost - postřik jahodníků před nebo v době výskytu plísni šedé, padlí, houbových chorob, hniloby kořenů jahodníků, aj. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2). 2ml / 10l vody / 100m2

Okrasné rostliny, odolnost - postřik okrasných rostlin, balkónových rostlin, palem, aj. před nebo v době výskytu plísní, padlí, aj. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2). Neaplikujte do květů. 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Okurka, odolnost - postřik okurek před nebo v době výskytu plísní, padlí. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2) 2 - 2,5ml / 10l vody / 100m2

Ovocné dřeviny, odolnost - postřik jádrovin, peckovin, drobného ovoce před nebo v době výskytu houbových chorob, plísní, padlí, strupovitosti, rzi, aj. Možnost zálivky (60-150ml / 100l /100 m2). 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Peckoviny, odolnost - postřik třešní, višní, broskvoní, slivoní nebo meruněk před nebo v době výskytu houbových chorob, plísní, padlí, strupovitosti, aj. Možnost zálivky (60-150ml / 100l /100 m2) 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Rajče, odolnost - postřik rajčat před nebo v době výskytu plísní, padlí. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2) 1,5 - 3ml / 10l vody / 100m2

Réva vinná, odolnost - postřik révy vinné před nebo v době výskytu plísni révové, plísni šedé a padlí. Možnost zálivky (60-150ml / 100l /100m2) 1,5 - 3ml / 10l vody / 100m2

Trávník, odolnost - postřik trávníků před nebo v době výskytu houbových chorob trávníků, aj. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2) 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Tykvovitá zelenina, odolnost - postřik okurek, cuket, melounů, aj. tykvovité zeleniny před nebo v době výskytu plísní, padlí. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2) 2 - 2,5ml / 10l vody / 100m2

Zahradní rostliny, odolnost - postřik rostlin před nebo v době výskytu houbových chorob. Možnost zálivky (30 - 80ml / 100l /100m2) 1 - 2ml / 10l vody / 100m2

Zelenina, odolnost - postřik zeleniny (brambory, rajčata, okurky, melouny, cukety, bylinek, aj.) před nebo v době výskytu plísní, padlí, aj. Možnost zálivky (30-80ml / 100l /100m2). 1 - 3 ml / 10l vody / 100m2 PostřikSignální slovo: Varování


Údaje o nebezpečnosti:

H315 Dráždí kůži.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.


Bezpečnostní pokyny: 

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.

P264 Po manipulaci důkladně omyjte.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Antispam

INPORO Atlante K 20 100ml - draslík

  • Výrobci AgroBio
  • Kód výrobku: AgroBio INPORO Atlante K 20 100 ml
  • Dostupnost: Na skladě
  • 139 Kč

  • Cena bez DPH: 115 Kč

Podobné výrobky

Zdravé rajče Plus souprava proti plísni

Zdravé rajče Plus souprava proti plísni

ZDRAVÉ rajče Plus - soupravaSouprava pro ošetření rajčat proti plísní a dalším houbovým chorobám a p..

169 Kč Cena bez DPH: 140 Kč

AgroBio Champion 50 WG

AgroBio Champion 50 WG

CHAMPION 50 WG fungicid na postřik proti plísním a ostatním houbovým chorobám. Obsah: Hydroxid měď..

45 Kč Cena bez DPH: 37 Kč

HARMONIE - Železo - listové hnojivo s obsahem železa

HARMONIE - Železo - listové hnojivo s obsahem železa

Listové hnojivo se zvýšeným obsahem železa, které chrání před fyziologickými poruchami způsobenými n..

96 Kč Cena bez DPH: 79 Kč

Wuxal Super

Wuxal Super

Kapalné hnojivo s nízkým obsahem chloru pro použití v polních plodinách, zelinářství, okrasných rost..

109 Kč Cena bez DPH: 90 Kč

Wuxal Kalcium - vápník

Wuxal Kalcium - vápník

Wuxal KalciumSpeciální minerální kapalné hnojivo pro výživu plodin s vysokými nároky na vápník (ovoc..

141 Kč Cena bez DPH: 117 Kč

AGRO Kadeřavost STOP 2 x 10 g

AGRO Kadeřavost STOP 2 x 10 g

Kadeřavost STOP je unikátní dvoufázový fungicid na ošetření broskvoní proti kadeřavosti. Kadeřa..

65 Kč Cena bez DPH: 54 Kč

Magnicur Quick - 15 ml PG - dříve Teldor

Magnicur Quick - 15 ml PG - dříve Teldor

Fungicid s vynikajícím účinkem k ochraně jahodníku, maliníku, okrasných rostlin, révy vinné a rajčet..

122 Kč Cena bez DPH: 101 Kč

Agro Moniliová spála STOP - 2 x 7,5 g

Agro Moniliová spála STOP - 2 x 7,5 g

Fungicid se systémovým účinkem ve formě granulí s 2 novými účinnými látkami (minimální riziko vytvoř..

109 Kč Cena bez DPH: 90 Kč

Vitální broskev new

Vitální broskev new

Vitální broskev je souprava pro dvoje ošetření broskvoně proti kadeřavosti listů.Kontaktní fungicidn..

84 Kč Cena bez DPH: 69 Kč

AgroBio Opava Ortiva

AgroBio Opava Ortiva

Fungicidní přípravek k ochraně zeleniny proti houbovým chorobám. Účinkuje také proti sypavkám a rzím..

65 Kč Cena bez DPH: 54 Kč

Switch proti plísni

Switch proti plísni

SwitchFungicidní přípravek k ochraně jahodníků a révy vinné proti plísni šedé.Účinná látka: cyprodin..

139 Kč Cena bez DPH: 115 Kč

Choroby rajčat a okurek STOP 10 ml

Choroby rajčat a okurek STOP 10 ml

AGRO Choroby rajčat a okurek STOP je postřikový fungicid s protektivním (ochranným) účinkem. Používe..

112 Kč Cena bez DPH: 93 Kč

ZDRAVÁ okurka - odolnost okurek 1x50 ml + 1x50 ml

ZDRAVÁ okurka - odolnost okurek 1x50 ml + 1x50 ml

AgroBio ZDRAVÁ okurka - odolnost okurek 1x50 ml + 1x50 mlZDRAVÁ okurka - odolnost okurekSouprava dvo..

155 Kč Cena bez DPH: 128 Kč

TRUMF draselné hnojivo Vinasse PRO PLOD A KVĚT

TRUMF draselné hnojivo Vinasse PRO PLOD A KVĚT

TRUMF draselné hnojivo Vinasse PRO PLOD A KVĚTPřírodní draselné hnojivo s příměsí minerálního draslí..

109 Kč Cena bez DPH: 90 Kč

Ortiva - Proti rzím a skvrnitostem

Ortiva - Proti rzím a skvrnitostem

Fungicidní přípravek k ochraně okrasných dřevin a rostlin proti houbovým chorobám.Účinná látka: azox..

83 Kč Cena bez DPH: 69 Kč

AGRO Plíseň STOP 3 x 20 g

AGRO Plíseň STOP 3 x 20 g

AGRO Plíseň STOP je kontaktní fungicid a baktericid proti širokému spektru chorob. Přípravek po..

155 Kč Cena bez DPH: 128 Kč

Revus - proti plísni bramborové

Revus - proti plísni bramborové

RevusFungicidní přípravek proti plísni bramborové na bramborách.Účinná látka: mandipropamid 250 g/lP..

75 Kč Cena bez DPH: 62 Kč

Serifel

Serifel

Biologický (přírodní) přípravek pro ošetření révy, jahodníku, maliníku a některých druhů zeleniny pr..

152 Kč Cena bez DPH: 126 Kč

Bopon - vinná réva 1 kg

Bopon - vinná réva 1 kg

Vícesložkové minerální hnojivo pro vinnou révuSložení: NPK (Ca, Mg, S) 5 + 5 + 15 (2 + 5 + 27) s bór..

94 Kč Cena bez DPH: 78 Kč

INPORO Pro Mix M - bakterie a Trichoderma

INPORO Pro Mix M - bakterie a Trichoderma

INPORO Pro Mix M - bakterie a TrichodermaPřírodní produkt tvořený bakteriemi a houbou Trichoderma...

169 Kč Cena bez DPH: 140 Kč

AgroBio INPORO Lecid

AgroBio INPORO Lecid

INPORO Lecid proti plísni, kadeřavosti, padlí atd. Přípravek na přírodní bázi proti plísním zeleniny..

315 Kč Cena bez DPH: 260 Kč

INPORO Flowbrix Profi 200ml

INPORO Flowbrix Profi 200ml

Měď pro ovoce, zeleninu a okrasné rostlinySložení: měď Cu (min. 380 g/l)Účinek: - je tekuté kon..

269 Kč Cena bez DPH: 222 Kč

Kalcolit forte - 1litr - vápník

Kalcolit forte - 1litr - vápník

Kalcolit forte - 1 lKalcolit forte je speciální vápenaté hnojivo.sSložení: chlorid vápenatý - 30 %.P..

125 Kč Cena bez DPH: 103 Kč

INPORO Microcat Flic 30ml

INPORO Microcat Flic 30ml

INPORO Microcat Flic 30mlRostlinný biostimulant pro odolnost okrasných rostlin a dřevin, keřů, zelen..

99 Kč Cena bez DPH: 82 Kč

Champion 50 WG - 3x20 g

Champion 50 WG - 3x20 g

Kontaktní fungicid k ochraně rostlin proti plísni brambor, póru, cibule a proti peronospóře okurek, ..

95 Kč Cena bez DPH: 79 Kč

INPORO Red Block

INPORO Red Block

INPORO Red BlockRostlinný biostimulant z extraktu mořských řas, s biologickým uhlíkem, jódem a další..

68 Kč Cena bez DPH: 56 Kč

INPORO Mykorhizní houby 500g

INPORO Mykorhizní houby 500g

Mykorhizní houby pro vytvoření funkční sítě mykorhizního mycelia v půdě na kořenech rostlin. Mykorhi..

225 Kč Cena bez DPH: 186 Kč

INPORO Aminocat 30

INPORO Aminocat 30

Rostlinný biostimulant růstu, na přírodní bázi. Energetická injekce pro rostliny. Proti stresu. Zvyš..

79 Kč Cena bez DPH: 65 Kč

AGROBIO Inporo Tecamin Max 100ml

AGROBIO Inporo Tecamin Max 100ml

AGROBIO Inporo Tecamin Max 100mlPřípravek na přírodní bázi, vhodný pro ekologické pěstování.Rostlinn..

129 Kč Cena bez DPH: 107 Kč


Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Používáme cookies pro zajištění co nejlepších služeb. Více informací o tom, jak používáme cookies naleznete v naších Podmínkách ochrany osobních údajů. Více o cookies naleznete zde.

Pouze povinné cookies