• Granulované dusíkaté vápno PERLKA


Granulované dusíkaté vápno PERLKA s pozvolným účinkem. Zdroj dusíku a vápníku do půdy. Dezinfekce půdy.
Obsah živin: 19,8 N (dusík) + 50 Ca (vápník)

Účinek:
- granulované hnojivo, které se víceúčelové a uvolňuje se pozvolně
- lze  ho použít ve většině půd, s vyjímkou těžkých
- klasické hnojivo k základnímu hnojení
- dusíkaté vápno je zdrojem dusíku a také vápníku a vedlejším efektem je také dezinfekce půdy
- dusíkaté vápno aplikace min. 2-3 týdny před setím nebo výsadbou rostlin
- hnojivo se působením vzdušné a půdní vlhkosti samovolně rozkládá a nezanechává v ní žádná škodlivá rezidua


Použití na:
- zelenina (brambory, košťálová, listová, plodová zelenina), ovocné stromy, bobuloviny, jahody, trávník - obnova trávník


Aplikace:
- 2 až 3 týdny před setím či výsadbou.
- v předjaří aplikujte rozhozením na plochu a zapravte.
- hnojivo se aplikuje zásadně na suchý porost a vlhkou půdu
- mezi termínem aplikace hnojiva a vlastním výsevem nebo výsadbou plodiny musí být dodržen několikadenní nebo několikatýdenní časový odstup
- dusík obsažený v půdě likviduje bakterie, pokud používáte do půdy bakteriální přípravky, je nutné je za několik týdnů (min. 3 týdny) po použití dusíkatého vápna znovu do půdy dodat

Dávkování:
Bobuloviny, Hnojiva - Aplikace do vlhké půdy. Hnojivo (dusík a vápník), dezinfekce půdy. Aplikace 2-3 týdny před výsevem, výsadbou.     1 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11

Brambor, Hnojiva - Aplikace do vlhké půdy. Hnojivo (dusík a vápník), dezinfekce půdy. Aplikace 2-3 týdny před výsevem, výsadbou.     1 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11

Jahoda, Hnojiva - Aplikace do vlhké půdy. Hnojivo (dusík a vápník), dezinfekce půdy. Aplikace 2-3 týdny před výsevem, výsadbou.     1 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11

Kompost, Kompostování - Kompostování. Aplikace na každou vrstvu kompostu o výšce cca. 15-20 cm.     5 - 10 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11

Košťálová zelenina, Hnojiva - Aplikace do vlhké půdy. Hnojivo (dusík a vápník), dezinfekce půdy. Aplikace 2-3 týdny před výsevem, výsadbou.     1 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11

Ovocné dřeviny, Hnojiva - Aplikace do vlhké půdy. Hnojivo (dusík a vápník), dezinfekce půdy. Aplikace 2-3 týdny před výsevem, výsadbou.     1 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11

Trávník, Obnova TTP - Aplikace do půdy 2-3 týdny před výsevem trávníku.     3 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 3,4,9,10
    
Zelenina, Hnojiva - Aplikace do vlhké půdy. Hnojivo (dusík a vápník), dezinfekce půdy. Aplikace 2-3 týdny před výsevem, výsadbou.     1 - 5 kg / 100 m2     V měsících: 2,3,4,9,10,11


Přípravek je klasifikován jako zdraví škodlivý.

Signální slovo: Nebezpečí

Údaje o nebezpečnosti:     Bezpečnostní pokyny:
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí
H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
P280 Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO, lékaře.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.
P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Antispam

Granulované dusíkaté vápno PERLKA

  • Výrobci AgroBio
  • Kód výrobku: Granulované dusíkaté vápno PERLKA
  • Dostupnost: Na skladě
  • 69 Kč

  • Cena bez DPH: 57 Kč

Dostupné možnosti


Podobné výrobky

Forestina Dusíkaté vápno granulované MINERAL

Forestina Dusíkaté vápno granulované MINERAL

Dusíkaté vápno obohacuje půdu o dusík a vápník. Využívá se k desinfekci půdy zvláště proti houbovým ..

107 Kč Cena bez DPH: 88 Kč

Hnojivo univerzální - 5 kg

Hnojivo univerzální - 5 kg

Granulované hnojivo s optimálním poměrem živin vhodné k výživě jahod, růží, jehličnanů, ovocných str..

229 Kč Cena bez DPH: 189 Kč

Vápenec dolomitický 5 kg mletý

Vápenec dolomitický 5 kg mletý

Vápenec dolomitický je přírodní hnojivo s vysokým obsahem vápníku, hořčíku a stopových prvků. Použív..

111 Kč Cena bez DPH: 92 Kč

Ledek vápenatý MINERAL 2,5 kg

Ledek vápenatý MINERAL 2,5 kg

Ledek vápenatý je minerální hnojivo vhodné pro všechny plodiny s vyjímkou rostlin vápnostřežných (az..

129 Kč Cena bez DPH: 107 Kč

AGRO Močovina

AGRO Močovina

Močovina je všestranně použitelné jednosložkové hnojivo bohaté na dusík. Lze ji použít prakticky ke ..

145 Kč Cena bez DPH: 120 Kč

Forestina Síran amonný 2,5 kg

Forestina Síran amonný 2,5 kg

Dlouhodobě působící dusíkaté hnojivo pro základní hnojení na jaře.Složení: N 20 %Síran amonný je dík..

96 Kč Cena bez DPH: 79 Kč

Forestina Síran draselný 2,5 kg

Forestina Síran draselný 2,5 kg

Síran draselný je granulované hnojivo vhodné pro základní hnojení draslíkem.složení: K2O 50 %Popis:S..

255 Kč Cena bez DPH: 211 Kč

Ben - Test půdní pH

Ben - Test půdní pH

Půdní pH test je pomůcka pro zahrádkáře ke zjištění obsahu vápníku v půdě na zahradě, v trávníku a v..

85 Kč Cena bez DPH: 70 Kč

Superfosfát - 2,5 kg

Superfosfát - 2,5 kg

Superfosfát - 2,5 kgSuperfosfát je univerzální základní rychle působící fosforečné hnojivo před a po..

115 Kč Cena bez DPH: 95 Kč

Močovina - 2,5 kg

Močovina - 2,5 kg

Granulovaná močovina je univerzální dusíkaté hnojivo, které urychluje kompostování.složení: N 46 %Po..

156 Kč Cena bez DPH: 129 Kč


Zákazníci také zakoupili:

AgroBio Kumulus WG

AgroBio Kumulus WG

Kontaktní fungicid na ochranu proti padlí v sadech, vinicích a dalších kulturách. Účinná látka: síra..

49 Kč Cena bez DPH: 40 Kč

Bopon hnojivo na zaplevelený trávník

Bopon hnojivo na zaplevelený trávník

Vícesložkové minerální hnojivo určené k ošetřování zaplevelených trávníků.Složení: N 7 %, P 5 %, K 8..

85 Kč Cena bez DPH: 70 Kč

Roundup Fast - bez glyfosátu - 3l rozprašovač

Roundup Fast - bez glyfosátu - 3l rozprašovač

Roundup Fast rychlý je herbicidní přípravek určený k likvidaci nežádoucích širokolistých a trávovitý..

489 Kč Cena bez DPH: 404 Kč

Bopon - hořká sůl pro jehličnany

Bopon - hořká sůl pro jehličnany

Speciální hnojivo na jehličnany proti hnědnutí jehličí.Složení: oxid hořečnatý (MgO) 15%, oxid sírov..

95 Kč Cena bez DPH: 79 Kč

Fungicid MAGNICUR CORE 3x1,5g (dříve Zato)

Fungicid MAGNICUR CORE 3x1,5g (dříve Zato)

Fungicidní přípravek proti houbovým chorobám určený k ochraně okrasných rostlin (skvrnitosti listů, ..

85 Kč Cena bez DPH: 70 Kč

Agro Kristalon GOLD 0,5 kg

Agro Kristalon GOLD 0,5 kg

Kristalon Gold s vylepšenou recepturouKristalon Gold obsahuje aktivátor kvetení, což je unikátní for..

129 Kč Cena bez DPH: 107 Kč

Atak nástraha na mravence 3ks

Atak nástraha na mravence 3ks

Nástraha na mravence ATAK   Nástraha proti mravencům v interiéru a exteriréru - 3 ks v bal..

120 Kč Cena bez DPH: 99 Kč

AGRO Mšice - Molice STOP spray 0,3 g - 750ml VĚTŠÍ BALENÍ

AGRO Mšice - Molice STOP spray 0,3 g - 750ml VĚTŠÍ BALENÍ

AGRO Mšice - Molice STOP je velmi účinný insekticid působící na všechna vývojová stadia škůdců. Příp..

89 Kč Cena bez DPH: 74 Kč

Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Používáme cookies pro zajištění co nejlepších služeb. Více informací o tom, jak používáme cookies naleznete v naších Podmínkách ochrany osobních údajů. Více o cookies naleznete zde.

Pouze povinné cookies