• ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum 500ml

ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum


Přírodní biocid na hubení čmelíků. Aplikujte postřikem na plochy výskytu čmelíků (např. kurníky, klece, žebříky atd.).


Účinná látka: 3 g/l Chrysanthemum cinerariaefolium extract


Postřik je určený na hubení čmelíků kuřích


Použití:

pro hubení čmelíků (Dermanyssus gallinae)

okamžitý hubící účinek nastane během 24 hodin a dlouhodobý hubící účinek byl prokázán po dobu 7 dnů

po 7 dnech účinek pomalu klesá v důsledku rozkladu účinné látky

přírodní přípravek na bázi účinné látky Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt, získané z rostliny chryzantémy

postřik účinkuje jako kontaktní jed, který působí na nervovou soustavu hmyzu, kdy přeruší její funkci a hmyz tak okamžitě paralyzuje

vzhledem k tomu, že Chrysanthemum cinerariaefolium extrakt patří do skupiny účinných látek pyretriny, které se velmi rychle v přírodě odbourávají, se postřik podle potřeby opakuje

přípravek je určen pro použití na plochy kde se čmelíci vyskytují (v dobře větraných prostorech, a za dodržení bezpečnostních opatření)

postřik je ideální pro domácí chovy drůbeže (slepic)

pro celoroční použití


Aplikace:

postřik k okamžitému použití na plochy, zdi, kurníky pro slepice, sedací tyče, žebříky, apod.

aplikujte v tenké vrstvě na místa na kterých se vyskytují nebo shlukují čmelíci

hubící účinek nastane během 24 hodin

po aplikaci musí být zajištěno dostatečné větrání (především v interiérech)

přípravek se dá kdykoliv odstranit setřením vlhkým hadříkem a malým množstvím čistícího prostředku

plochy, které nemají přijít do styku s prostředkem (potraviny, krmivo, napáječky a pod.) musí být před aplikací zakryty

!!! neaplikujte na zvířata !!!


Balení: lahev s rozprašovačem 500ml


Signální slovo: Nebezpečí


Údaje o nebezpečnosti: Bezpečnostní pokyny:

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 Pečlivě si přečtěte všechny pokyny a řiďte se jimi.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/chrániče sluchu.

P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P405 Skladujte uzamčené.

P501 Odstraňte obsah/obal podle národních předpisů o likvidaci odpadu.


Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý

ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum 500ml

  • Výrobci AgroBio
  • Kód výrobku: AgroBio ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum 500ml
  • Dostupnost: Na skladě
  • 299 Kč

  • Cena bez DPH: 247 Kč

Podobné výrobky

AgroBio Kouzlo přírody bioATAK Křemenitý prášek

AgroBio Kouzlo přírody bioATAK Křemenitý prášek

Přírodní přípravek ve formě prášku z fosilizovaného planktonu. Je účinný proti mravencům, čmelíku k..

99 Kč Cena bez DPH: 82 Kč

ATAK Křemenitý prášek ve spreji

ATAK Křemenitý prášek ve spreji

Přírodní biocid pro bezpečné - mechanické hubení štěnic, blech, mravenců a roztočů v bytech, autech ..

385 Kč Cena bez DPH: 318 Kč

ATAK EKTOSOL odpuzovač parazitů

ATAK EKTOSOL odpuzovač parazitů

Přírodní odpuzovač parazitů - blech, klíšťať, zákožky psí, čmelíků, ptačích všenek,aj. Aplikace přím..

329 Kč Cena bez DPH: 272 Kč

AgroBio Sprej proti prachovým roztočům 250 ml

AgroBio Sprej proti prachovým roztočům 250 ml

Sprej proti prachovým roztočům s přírodní účinnou látkou, vhodný pro alergiky.Použití na: prachoví r..

275 Kč Cena bez DPH: 227 Kč

BIO křemenitý práškový koncentrát k hubení čmelíků SCHOPF EKTOSOL FOSSIL PUDER KONZENTRAT 1kg

BIO křemenitý práškový koncentrát k hubení čmelíků SCHOPF EKTOSOL FOSSIL PUDER KONZENTRAT 1kg

BIO křemenitý práškový koncentrát k hubení čmelíků SCHOPF EKTOSOL FOSSIL PUDER KONZENTRAT 1kgBIO pří..

599 Kč Cena bez DPH: 495 Kč

BIO křemenitý prášek ve spreji k hubení čmelíků i štěnic SCHOPF EKTOSOL FOSSIL SPRAY

BIO křemenitý prášek ve spreji k hubení čmelíků i štěnic SCHOPF EKTOSOL FOSSIL SPRAY

BIO křemenitý prášek ve spreji k hubení čmelíků i štěnic SCHOPF EKTOSOL FOSSIL SPRAY 500mlVelmi účin..

449 Kč Cena bez DPH: 371 Kč

Posypový prášek k hubení čmelíků SCHOPF EKTOSOL PUDER 250g

Posypový prášek k hubení čmelíků SCHOPF EKTOSOL PUDER 250g

Posypový prášek k hubení čmelíků SCHOPF EKTOSOL PUDER 250gPřípravek k hubení čmelíků, klíšťat, blech..

369 Kč Cena bez DPH: 305 Kč

Sprej proti štěnicím a čmelíkům - For Bug Plus

Sprej proti štěnicím a čmelíkům - For Bug Plus

Sprej proti štěnicím a čmelíkům - For Bug PlusÚčinkuje na všechny vývojová stádia - vajíčka, larvy i..

299 Kč Cena bez DPH: 247 Kč

ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum 500ml

ATAK Sprej proti čmelíkům Chrysanthemum 500ml

ATAK Sprej proti čmelíkům ChrysanthemumPřírodní biocid na hubení čmelíků. Aplikujte postřikem na plo..

299 Kč Cena bez DPH: 247 Kč


Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.