• AgroBio MUSTANG 250 ml

Selektivní herbicid určený na hubení dvouděložných plevelů v ozimých a jarních obilninách.


Selektivní herbicidní přípravek pro hubení širokého spektra běžně se vyskytujících odolných dvouděložných plevelů jako například svízele přítuly a pcháče osetu v ozimých a jarních obilninách.


Účinná látka:  6,25 g/l florasulam ( 0,58 %), 2,4-D 300g/l  (jako 2,4-D EHE  452,5 g/l) ( 42,3 %)


Účinek:

Herbicid Mustang proniká do rostlin povrchem listů a lodyh. Působí jako systémový - růstový herbicid. Je velmi rychle rozváděn floémem a xylémem do meristematických tkání, kde způsobuje inhibici enzymu ALS, který je klíčový pro biosyntézu esenciálních aminokyselin. 


Po aplikaci přípravku MUSTANG dochází k okamžitému zastavení růstu plevelů. Dochází k deformaci a dekoloraci. Plevel po aplikaci dále nekonkuruje obilovině a začíná postupně odumírat. První symptomy jsou viditelné za 1-2 dny po aplikaci a během následujících 2 - 3 týdnů dochází k postupnému uhynutí plevelů. Přípravek je rozváděn také do kořenového systému, což má za následek dobrou účinnost i na vytrvalé plevele jako je pcháč oset. Hubí jen vzešlé plevele.


Použití na plochy:

pšenice ozim

ječmen jarní


Přípravek je účinný na tyto dvouděložné plevele: heřmánkovité plevele (heřmánkovec přímořský, heřmánek pravý, rmeny, heřmánek terčovitý), svízel přítula, brukvovité plevele (kokoška pastuší tobolka, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, výdrol ozimé řepky), ptačinec žabinec, výdrol slunečnice roční,

mák vlčí, laskavce, pcháč oset, chrpa modrák, pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, úhorník mnohodílný, merlíky, ostrožka polní

Méně citlivé plevele: hviolky (pokud jsou v době aplikace ve fázi přízemní listové růžice),

Přípravek Mustang nehubí trávovité plevele.


Aplikace:

růstová fáze plodin v době ošetření: obiloviny od 3. list až 2. kolénko tj.BBCH13-32

růstová fáze plevelů: 2 - 10 listů tj.BBCH12-20

maximální počet aplikací: jednou za vegetační sezónu


Dávkování:

pšenice ozimá (plevele heřmánkovité, svízel přítula, pcháč oset, některé dvouděložné plevele) 6ml / 3l vody / 100m2 / 0dní (max. 1x za vegetační sezónu)

ječmen jarní (plevele heřmánkovité, svízel přítula, pcháč oset, některé dvouděložné plevele) 5ml / 3l vody / 100m2 / 0dní (max. 1x za vegetační sezónu)Balení: 250mlPřípravek je klasifikovaný jako zdraví škodlivý a nebezpečný pro životní prostředí.


Signální slovo: Varování


Údaje o nebezpečnosti:

Bezpečnostní údaje:

H302 Zdraví škodlivý při požití.

H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

EUH401 Dodržujte pokyny pro používání, abyste se vyvarovali rizik pro lidské zdraví a životní

prostředí. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv.

P301 + P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ

STŘEDISKO nebo lékaře.

P302 + P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.

P501 Likvidujte obsah a obal v souladu s platným předpisy

Obsahuje estery (2,4-dichlorfenoxy)octové kyseliny; Alkoholy, C12-15, ethoxylované

Napsat recenzi

Poznámka: Nepoužívejte HTML tagy!
    Špatný           Dobrý
Antispam

AgroBio MUSTANG 250 ml

  • Výrobci AgroBio
  • Kód výrobku: AgroBio MUSTANG 250 ml
  • Dostupnost: Na skladě
  • 576 Kč

  • Cena bez DPH: 476 Kč

Podobné výrobky

Keeper Liquid proti plevelu v bramborách a zelenině

Keeper Liquid proti plevelu v bramborách a zelenině

Selektivní herbicid s výborným reziduálním účinkem k hubení většiny dvouděložných jednoletých a někt..

65 Kč Cena bez DPH: 54 Kč

PROTI plevelu v bramborách MISTRAL

PROTI plevelu v bramborách MISTRAL

Půdní a listový herbicid pro hubení plevelů v bramborech. Aplikuje se postřikem ihned po výsadbě.Úči..

85 Kč Cena bez DPH: 70 Kč

Banvel 480 S - k hubení plevelů

Banvel 480 S - k hubení plevelů

Selektivní herbicid k hubení plevelů v trávnících, pastvinách nebo kukuřici.Účinná látka: dikamba 48..

114 Kč Cena bez DPH: 94 Kč

Roundup Klasik Pro 1litr

Roundup Klasik Pro 1litr

Totální herbicid pro hubení plevelů.Účinná látka:  glyfosát 360 g/lRoundup Klasik Pro je nesele..

429 Kč Cena bez DPH: 355 Kč

AgroBio AGRITOX 50 SL 500 ml - proti dvouděložným plevelům

AgroBio AGRITOX 50 SL 500 ml - proti dvouděložným plevelům

Agritox 50 SL 500mlAgritox 50 SL je postřikový herbicidní přípravek ve formě tekutého koncentrátu pr..

365 Kč Cena bez DPH: 302 Kč

Roundup Expres 6h - 3l rozprašovač proti plevelu

Roundup Expres 6h - 3l rozprašovač proti plevelu

Roundup® Expres je postřikový herbicid ve formě kapalné formulace pro přímé použití se systemickým ú..

499 Kč Cena bez DPH: 412 Kč

AgroBio ARCADE 880 EC proti plevelu

AgroBio ARCADE 880 EC proti plevelu

Přípravek k hubení plevelů v bramborách před vzejitím nebo časně po vzejití plevelů. Vytváří na povr..

169 Kč Cena bez DPH: 140 Kč

Lontrel 300

Lontrel 300

Selektivní herbicid pro hubení odolných dvouděložných plevelů převážně v trávníku.Účinná látka: ..

105 Kč Cena bez DPH: 87 Kč

Roundup Expres 6h - 5 l rozprašovač /P&GO 2/

Roundup Expres 6h - 5 l rozprašovač /P&GO 2/

Herbicidní přípravek s mnohostranným použitím určený k okamžité aplikaci bez ředění. Hubí plevele vč..

1 003 Kč Cena bez DPH: 829 Kč

Roundup Expres 6h - 5 l náhradní náplň Premix

Roundup Expres 6h - 5 l náhradní náplň Premix

Postřikový listový neselektivní herbicid ve formě kapaliny k aplikaci bez ředění se systematickým úč..

589 Kč Cena bez DPH: 487 Kč

Proti pýru a ježatce Agil 100 EC

Proti pýru a ježatce Agil 100 EC

PROTI pýru a ježatce (Agil)Selektivní herbicid k hubení jednoděložných plevelů a pýru plazivého v ze..

93 Kč Cena bez DPH: 77 Kč

Trávníkové hnojivo - Expert podzim Plus

Trávníkové hnojivo - Expert podzim Plus

Hnojivo EXPERT PODZIM PLUS je granulované hnojivo, vhodné pro podzimní a pozdní podzimní hnojení vše..

180 Kč Cena bez DPH: 149 Kč


Bezpečnostní upozornění

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku. Přípravek na ochranu rostlin (pro neprofesionální uživatele). Používejte přípravky na ochranu rostlin bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

Používáme cookies pro zajištění co nejlepších služeb. Více informací o tom, jak používáme cookies naleznete v naších Podmínkách ochrany osobních údajů. Více o cookies naleznete zde.

Pouze povinné cookies